legea 215 art. 73

decembrie 9, 2011 - 6:00 am No Comments

art. 73. – (1) Mandatul primarului înceteaza, de asemenea, înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat în conditiile legii.

(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei sau orasului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau neexercitarii atributiilor ce îi revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.

(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.

(4) Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitata, în scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie sa fie realizat în fiecare dintre localitatile componente ale comunei sau orasului.

Art. 74. – (1) Dupa primirea cererii prefectul va proceda la analizarea temeiniciei motivelor invocate, a îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 73, precum si la verificarea veridicitatii si autenticitatii semnaturilor, în termen de 30 de zile.

(2) Dupa verificare prefectul va transmite Guvernului, prin Ministerul Administratiei Publice, o propunere motivata de organizare a referendumului.

(3) Pe baza propunerii motivate a prefectului, avizata de Ministerul Administratiei Publice, Guvernul se va pronunta, prin hotarâre, în termen de 60 de zile de la solicitarea prefectului. Hotarârea Guvernului va stabili data organizarii referendumului si va fi adusa la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin grija prefectului.

(4) Cheltuielile necesare în vederea desfasurarii referendumului se suporta din bugetul local.

Art. 75. – (1) Referendumul local se organizeaza, în conditiile legii, prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului si al aparatului propriu de specialitate al consiliului local respectiv.

(2) În acest caz procedurile prevazute de lege privind campania pentru referendum nu se mai aplica.

Art. 76. – (1) Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unul din numarul total al locuitorilor cu drept de vot.

(2) Mandatul primarului înceteaza înainte de termen daca s-a pronuntat în acest sens cel putin jumatate plus unul din numarul total al cetatenilor cu drept de vot.

(3) În situatia prevazuta la alin. (2) se aplica în mod corespunzator prevederile art. 72 alin. (6).

Share Button

Leave a Reply

*